ณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองใหญ่

Last updated: Oct 23, 2020  |  21 จำนวนผู้เข้าชม  |  อาสาพัฒนา

ณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองใหญ่

TVB SPRAY ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับ กลุ่ม ART VOLUNTEER เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมโดยการปลับเปลี่ยนภูมิทัศน์และผนังอาคารเรียนให้กลายเป็นสื้อการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองใหญ่ จ.ข่อนแก่น

Powered by MakeWebEasy.com